Trường Sơn Ðông, Trường Sơn TâyBên nắng nóng đốt, mặt mưa quâyEm dang tay, em xonai lưng tayChẳng thể nào nhưng mà xua tung mâyMà không thể nào mà bịt anh được.Chứ đọng rút ít gai thương thơm, nay anh lẹo mái lợpRút ít sợi ghi nhớ, đan vòm xanhNghiêng sườn Đông cơ mà đậy mưa anhNghiêng sườn Tây xoã trơn đuối.Rợp trời tmùi hương, ấy mấy blue color suốtMà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anhMà em nghiêng hết ấy mấy về pmùi hương anh.


Bạn đang xem: Sợi nhớ sợi thương


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Dấu Hiệu Ung Thư Phổi Giai Đoạn Đầu, 9 Dấu Hiệu Của Ung Thư Phổi Bạn Không Nên Bỏ Qua

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.