Không biết vị sao nhưng mà khi nghe đến Tư Hải Minch nói vậy, Đế Anh Thy Cảm Xúc bài toán bắt Cố Mạnh chả còn là vụ việc gì khổng lồ tát nữa. Sự “tự tin” đó vẫn khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Cố Mạnh đứng trêи tầng cao nhất của khách sạn, dung nhan mặt tăm tối. Sát thủ bị tóm gọn rồi sao? Nhưng không quản lí có bị bắt thiệt ko, tên đại ca này chắc hẳn rằng không bảo quản được nữa rồi. Sớm muộn rồi lũ bọn họ cũng trở nên tìm thấy anh ta, vậy buộc phải anh ta đành mở ra nhanh chóng hơn một ít vậy. Cố Mạnh nỉm điện thoại sang 1 bên, rước chiếc điện thoại khác ra điện thoại tư vấn mang lại vị “đại ca” vẫn bắt tay hợp tác cơ. Mà một Lúc anh ta Gọi năng lượng điện mang đến “đại ca”, Để Hạo Thiên sẽ mau chóng nhận thấy đọc tin, chỉ với giọng nói nghe lén được không nghe ra là giọng của Cố Mạnh, hầu hết sẽ qua xử lý. “Ai đó?” “Ông ko nên biết tôi là ai, tôi đang trút tiền ra để mướn tín đồ làm thịt người” Cố Mạnh lần này nhập vai một fan không quen. “Chỉ nên bỏ ra tiền ra, giết mổ ai cũng được” “Có thể thử dùng ai thực hiện không?” “Ông muốn ai?”


Bạn đang xem: Đọc truyện một thai sáu tiểu bảo bảo

eTp7xHNXdXhgmemgsfG5CJCaF5+OqdJg1ASDorolwk5TeDks/TynxkBeVK9GJ3jd0+145IpFHYqOZNyCAL8VJJhPUDcvE8FxXv7CD/URi3HFrGvVHb3cdg3SOJO3Na2euk4R6I2bDWeepAQLVk9aAF2PovZRQQiqdW1d2szE/gAu7AEnCTbHME+T3OchBnfGoWSwXZmMlq6v3lab1C7r/ZQI8NkDUynw0nR3jxeAeQj7b0Bxxj68hAqogOq9ChvTEbjtiwR5Fl9KZKHJbRdrg+SaJgMo6SWEYvaRHAZgVL1bw2+v3B+U+dAE9jLqSUWahQHvl44vN1GfxzMqXDvsvPCEKEOSfaLXzcJKSV0DLfQRl0YZEYTeea+NMfUliB4AG3Z1K3GQirx6zmpL9f4gADum4KPmQKLuuONaC4dmmzQrrcutjCHu4Q6vP763BsMs2l9H6g0CIyRCq5iwGE+REnGCjbPoHkGvUipukAf7UfzWfxHU8na8awDBzYvI5uYqYUYgq6KyDrAmFKxEc5MBom31md63uM3/mvL6N3dmJnJlSZ5rstW+DtvOWGsB8K5PrkJ6HfVtqP8dYdcEOePoIOj7tAPdqfeARVNEZM0WGTy62My9qCqmF5Mlxmpkh6LhHib9Q6p7PhtCaujr3Pvl7OVMznrPqTucvleTPE+EMhk0L0dvoFxYJwjsL87PCFSoR8fxkQDvX715CBSF8rrsOkMVrOeSbMN3HilwVDQ=
eTp7xHPhNk5aeplYcDhtGJCXEdc84Umo3edXFSmIc/sRIRLQ/Wute+WB0nL5kTZeiX7VVROQ0ICOftyCAPFZtkOMRzc5MdC2Hb1Adu4PwzImMXCJEr+CZlDDOjJEdPvwsGkbpkImoNcc/jyMf44kMdMUdb5wYxhlOi/KG8snOgnNm+RqRzaOtTewkvbg05QgZTYehVhU5nso0bVLyO8+hU2X4hjfHeP8mWjc2sJ6MERfpkw/ItmehM+hgP29qcSSWp3G1Z+2WXphJHkibQJ3nr3ONULMDKz8T/Yn7EOhm1L2Tzum3ZYOLNgEQUKTV0WeL1olCIju76oXU6xiHi4AIeySKAPCSWMDCmLLXZzUezqegIaDjsZox1IQPqdk0TowZo6Ao+p6S2Q8Fe3hRdwu0XzOb9r0RqLXpWsiMIdmOMwrrPWsjCvvDp3tn3uwCJfTDERIp9Da7CsfBEvbiFOXEmEpzXxBSkqNWq06n4+haVPRN54HmKI3PxCD3MwXYCs7bhsZP3k9FlP1nDaJOzx4diz1nvuwPlYQN3Lnf3RELr1rRxAKlVTrTM4A3doKokXgrXhZJxj5I1/qXdcEPqSlOHyhnvyT7tKrNJMFKVjFT/Mbwp4/e/Tl9FMiQPCpFjkAlr0MyzGS3XiY5g9Wn3Gj0c8Ew+KVnZLSyvrk9RbJLJBMCkco594DKt+iYlsd1sEyjMEw7iBtxW5lCy6noqiuJgtDVCzAO5I5RWt6DslEZk4tQFEnpR8RCd8CJhrhjAxAzecIwXPw6x3dlzPxLnyizY41Tb6F/UzVGQGV35Xhh0mKYIJwl88cB7QTXhx+X3gciowkP+W/z8rpp1Rxrkbeh/C5svL7UFt549pWtLjTFwT1AGobm2wMym+RUq6QL5K2LmTiI/mp8s5l+M0VIDFKQuY5ugeXvuod1b1atkz5PNmAjKDr


Xem thêm: Cách Đăng Ký Nhắn Tin Ngoại Mạng Viettel

gcjoUfKVvQWO+zLpxeqlshqaUDPbw1EjzbJANyBeJ600C1gKVm6tlA2B00IUazNyq8dy5ITLyEiOZHftwb8PJJlpAGMpMdf4XqtAd9YCi9iXZPNAuu+ecEqD5Utkc7/wtuBivVhhRCWUpAUTQ09aAV2PsL850NrNqouo3MInNgfvki8yRzwk9KxRlFJy05vGu3GSSwjPA2fOD5dDOqxwCjSC+RjZsCj8hmE/GsT8qoXoJlL+Xfl9TEB8Bf31r0oIkhIUSti39Tq4pDp2LxE2yKHYJk02047loLF17o46ehpBgmLn3z2ENplKWmCFhEU911okJJKprKoXUoAsHnWh8OPYZg7eAX2P4j0oRZzJ8kOLgIfNUx+1iUxLvW7GhvjcG3dJK3E3+m4/L9ehRf0aI00to3cgzQIn/qqlw5tpYZmoZGXm7iumUtVM5qX+W4JllA0cF5sOcc/tBErXwQGVUzKNjbPsVwIAALC7kchg7r7KOM5TG2q9dX9CBDXWl2Xi7xYZ/q36mckrE6xXbrEATyL1Oq5l1B9W1DAOw9wXWmPt0lHpJFQUmtJIwyL5MdBhIdgB4rJjajHp86TeN+Pxlr0pBQCIL62rnAMD6JYJ3mj4zZ4w8iFiWcc/xmtK1/b6HibvRKp0PhsM6gkY3N30kRyDziPtptKVvv3BfY0vNxnX+cizDx/L/IFgjyeHXddg143tN+Mh2/iMdlCIFDZv889Ivmdg3t15Ah9wDnMRtOk3CMb5ZNDuhgKBVR9uX61Ln7z1SXisJqOiN5PYNDq8ny/nDaC/VjwQGbpO35XhLznRe1Q+y+4m6rTrrQew2sMQ2NdysoSZNsak61Xa+5NvzrQYa3Iu7Vb/eBNfUnwwyAUWcJW/GDEP8VGRCQ9BINjrbGUspwpKKs+GNMwcZ3qLuorrC0s75fHVlfVGuN9so4zCnUxvWtIjQ5n1eQKoHqPzd0ouMOzHgg==